آدرس:

اصفهان

خیابان باهنر

شماره تماس:

واحد فروش

۰۹۱۹۶۱۵۱۰۱۳و۰۹۱۹۶۱۵۱۰۱۴

تلفن ثابت ۰۳۱۳۳۴۴۴۰۳۸

مدیریت ۰۹۱۳۱۶۷۳۹۴۱

ساعت کاری:

شنبه تا پنج شنبه

ساعت ۸ صبح الی ۶ عصر